top of page
Macrophotography of a hair bulb transpla
Mikromotor FUE 

FUE yöntemi kullanılarak yapılan saç ekiminde saç grupları, saç halkası alanında içi boş bir igne (çap olarak yaklaşık 0,65 mm ila 1,0 mm çapında) kullanılarak tek tek ayrılır ve daha sonra çıkarılır. Neşter kullanılmadığı için önemli bir kanama yoktur.

Ekim Süreci
  1. Ön görüşme: Ilk konsültasyonda saç durumunuz dikkatlice değerlendirilir. Hangi tekniklerin kullanılacağı, operasyonun nasıl uygulanacağı ve nasıl sonuçların beklendiği konusunda size bilgi verilir.

  2. Alım işlemi: Ilk önce, donör alan uyuşturulur. Daha sonra 1-4 saçtan oluşan saç folikülü grupları ince bir içi boş iğne ile çıkarılır. Acısızdır ve çok hızlı bir yara iyileşmesi olur. Çıkarma ve kontrol işleminden sonra, greftler dogrudan kel bölgelere aktarılacak sekilde hazırlanır ve özel solüsyonlu sıvı ile ekim işlemine kadar canlı olarak bekletilir.

  3. Ekim islemi: İnce mikro bıçak yardımıyla ekilecek alanda ekim kanalları oluşturulur. Daha sonra, alınan greftler özel cımbızların yardımıyla, oluşturulan kanallara parça parça nakledilir.  Mümkün oldugunca doğal ve sık yapılması önemlidir. Nakil tamamlandıktan sonra, tüm greftlerin tam ve doğru yerleştirilip yerleştirilmediği kontrol edilir.

  4. Operasyondan sonra: Bakım ve süreç hakkında ayrıntılı bir açıklama yapılır. Yüzeysel yara iyileşme evresinin tamamlanmasından sonra, ekilmiş olan olan greftler yeni, sağlıklı ve güçlü saçlar üretir.

  5. Kontrol: Ekimden sonra sizinle irtibatta kalırız ve süreci sonuna kadar birlikte takip ederiz. Süreç genellikle 8-12 ay arasında tamamlanır. Süreç boyunca telefonla, e-postayla veya whatsapp ile danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Injection, Treatment for Hair Loss.jpg
Pharmacists' Hände
bottom of page